I. DEFINIŢII ŞI TERMENI

vreauprinturi.ro – este magazin on-line deservit de către S.C. AME design 2000 S.R.L., persoană juridică română, având sediul social în str. Dezrobirii nr.123, București, cod poştal 060984, înregistrat la Registrul Comerţului J40/4877/2000, cod unic de înregistrare fiscală RO13039550.

Vânzător – S.C. AME design 2000 S.R.L. (numită în continuare AME design) prin magazinul on-line vreauprinturi.ro

Operator– statutul arondat în contextul Regulamentului (UE) 2016/679, cunoscut sub numele de GDPR, prin procesarea datelor cu caracter personal ale unui Utilizator al site-ului. Operator este S.C. AME design 2000 srl, denumită în continuare AME design, având sediul social în str. Dezrobirii nr.123, București, cod poștal 060984, cod unic de înregistrare fiscală RO13039550, ORC J40/4877/2000

Împuternicit – este o terță parte, împuternicită să proceseze datele cu caracter personal preluate de către Operator, de la persoanele vizate, definire dată în contextul GDPR. Aceștia pot fi, fără a se limita la aceștia, terțe firme care sunt împuternicite să proceseze datele cu caracter personal al persoanelor vizate. curieri, firme care găzduiesc site-ul, etc. Lista cu entitățile împuternicite de către noi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal va fi actualizată permanent și se află aici. Ne asigurăm de fiecare dată ca toți Împuterniciții să respectele reglementările GDPR.

Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică care îşi face un Cont în Site şi efectuează o Comandă.

Furnizor de imagini - persoană fizică / persoană juridică care îşi face un Cont în Site şi furnizează imagini personale sau pentru care are dreptul de proprietate intelectuală și de a le vinde, pentru a le furniza contra cost sau doar oferi gratuit unui Client, prin intermediului magazinului on-line;

Utilizator – persoană fizică / persoană juridică care are sau obţine acces la CONŢINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziţie de către AME design (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între AME design şi acesta şi care necesită crearea şi utilizarea unui Cont. El poate să se înregistreze pe Site. Prin finalizarea procesului de creare a Contului, şi-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secţiunea Termeni şi Condiţii.

Utilizator - persoană fizică, denumită în continuare persoană vizată, este orice persoană fizică ce ne trimite date cu caracter personal.

Cont – secţiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail sau nume de utilizator şi o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii şi care conţine informaţii despre Utilizator/Cumpărător şi istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanţii produse, etc.).

Favorite – secţiune din Cont care permite Cumpărătorului /Utilizatorului să îşi creeze Liste.

Listă – pagină sau porțiune de pagină web din Favorite în care Cumpărătorul/Utilizatorul poate adăuga produse pe care le consideră a fi preferate şi pe care, ulterior, le poate adăuga în coşul de cumpărături.

Site – domeniul vreauprinturi.ro şi subdomeniile acestuia.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenţia sa de a achiziţiona Produse şi/sau Servicii de pe Site.

Produse şi Servicii – orice produs și/sau serviciu, inclusiv documentele şi serviciile menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acţiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Produse şi/sau Servicii, având un stoc limitat şi predefinit, pentru o perioada limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Cumpărător, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului.

Conţinut:

 • toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui sistem electronic (hardware și/sau software);

 • conţinutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

 • orice informaţie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

 • informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioada;

 • date referitoare la Vânzător.

Recenzie – o evaluare scrisă de către deţinătorul sau beneficiarul unui produs și/sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienţei personale şi capacităţii acestuia de a realiza comentarii calitative şi de a spune dacă produsul sau serviciul respectă sau nu specificaţiile menţionate de către producător/Vânzător.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacţie a unui Utilizator/Cumpărător față de un produs. Rating-ul se exprimă sub forma unui număr de simboluri (de exemplu steluţe galbene), fiecare produs putând primi un punctaj de la o steluţă (foarte puţin satisfăcut), la cinci steluţe (foarte satisfăcut). Acest grad de satisfacţie va fi asociat întotdeauna recenziei scrise de Utilizator/Cumpărător asupra unui produs sau serviciu.

Comentariu – apreciere sau observaţie scrisă, pe marginea unei Recenzii sau a unui alt comentariu.

Document – prezentul conținut de Termeni şi Condiţii.

Newsletter – mijloc de informare periodic, prin e-mail, asupra Produselor şi Serviciilor şi/sau a promoţiilor desfăşurate de către Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informaţiile conţinute de acesta.

Tranzacţie – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Produs şi/sau Serviciu de către AME design, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de plăți agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificaţii/Date tehnice – toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt precizate în descrierea acestora.

II. DOCUMENTELE CONTRACTUALE

Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonică sau prin e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile comerciale. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare şi nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic. Pentru motive justificate, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifică cantitatea Produselor şi/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Produse şi/sau Servicii din Comandă va anunţa Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon pus la dispoziţia Vânzătorului la efectuarea Comenzii şi va returna eventuala sumă achitată în plus. Contractul se consideră încheiat între Vânzător şi Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poştei electronice a notificării de expediere a Comenzii. Pentru Comenzile ce urmează a fi ridicate de la sediul AME design, preţurile şi rezervările Produselor şi/sau Serviciilor sunt valabile 48 (patruzecisiopt) de ore de la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Documentul şi informaţiile puse la dispoziţie de către Vânzător pe Site vor stă la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanţie emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Produsele achiziţionate.

III. POLITICA DE VÂNZARE ON-LINE

Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Utilizator/Cumpărător. Pentru motive justificate AME design îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul Utilizatorului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi şi/sau la unele dintre modalităţile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei și/sau a activităţii Utilizatorului/Cumpărătorului pe Site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel AME design. În oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relaţii cu Clienţii al AME design, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmentionate.

Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacţiunea directă cu acesta sau prin adresele menţionate la secţiunea “Contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

AME design poate publica pe Site informaţii despre Produse şi/sau Servicii şi/sau promoţii practicate, într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil. Toate preţurile aferente Produselo şi/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei sau euro pentru comenzile efectuate din afara țării şi includ TVA. În condiţiile prevăzute de lege, preţurile echipamentelor electrice şi electronice (EEE) afişate pe Site, includ Taxa de timbru verde. În cazul în care Utilizatorul/Cumpărătorul solicită detalii cu privire la suma exactă adăugată la preţul Produsului, acesta va contacta Departamentul de Relaţii cu Clienţii al AME design.

În cazul plăţilor online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de către Cumpărător, incluzând dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de leu. Responsabilitatea pentru această acţiune o poartă numai Cumpărătorul. Toate informaţiile folosite pentru descrierea Produselor şi/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

După achiziţionarea unui Produs sau Serviciu, Cumpărătorului i se poate solicita înscrierea unei Recenzii legate de Produsul sau Serviciul achiziţionat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisă de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Cumpărători de pe Site şi se implică activ în dezvoltarea de noi Servicii şi în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Produselor. Proprietatea asupra Produselor va fi transferată la livrare, după efectuarea plăţii din partea Cumpărătorului, în destinația indicată în Comandă (înţelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

IV. CESIONAREA ŞI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru Servicii ce ţin de onorarea Comenzii (de exemplu şi fără a se limita la servicii de curierat), cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil faţă de Cumpărător pentru toate obligaţiile contractuale.

V. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ

Conţinutul, aşa cum este definit în “DEFINIŢII ŞI TERMENI”, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conţinut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a AME design, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licenţe de utilizare şi/sau publicare, de exemplu licența CC0 Creative Commons) adaptate la cerințele site-ului. Excepție fac imaginile furnizate de către Furnizorii de imagini, ce sunt puse pe Site în scopul vânzării lor. Asupra acestor imagini AME design are doar dreptul de a le vinde sau furniza gratuit, în funcție de politica Furnizorului de imagini. Cesiunea drepturilor de autor este o politică care se reglementează între Furnizorii de imagini și Cumpărători.

Utilizatorului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de AME design, includerea oricărui Conţinut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al AME design asupra Conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, decât cu acordul scris expres al AME design.

Orice Conţinut la care Utilizatorul/Cumpărătorul are şi/sau obţine acces prin orice mijloc, se află sub incidenţa Documentului, în cazul în care Conţinutul nu este însoţit de un acord de utilizare specific şi valid încheiat între AME design şi acesta, şi fără nicio garanţie implicit sau expres formulată din partea AME design cu referire la acel Conţinut.

Utilizatorul/Cumpărătorul poate copia, transferă şi/sau utiliza Conţinut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului. În cazul în care AME design oferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza într-un acord de utilizare distinct, un anumit conţinut, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conţinuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conţinuturi de pe site sau a perioadei definite în acord şi nu reprezintă un angajament contractual din partea AME design pentru respectivul Utilizator/Cumpărător sau oricare alt terţ care are/obţine acces la acest conţinut transferat, prin orice mijloc şi care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urmă acestui conţinut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Niciun Conţinut transmis către Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare şi/sau vizualizare nu constituie o obligaţie contractuală din partea AME design şi/sau al angajatului AME design care a mijlocit transferul de Conţinut.  Este interzisă orice utilizare a Conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoţeşte, în cazul în care acesta există.

VI. COMANDA

Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Produselor şi/sau Serviciilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalităţile indicate expres. Odată adăugat în coşul de cumpărături, un Produs şi/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziţie în măsură în care există stoc disponibil pentru acesta şi a fost ulterior confirmat pe e-mail sau telefonic. Adăugarea unui Produs și/sau Serviciu în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Produsului și/sau Serviciului.

Pentru finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la dată plasării Comenzii.  Pentru finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzător, în orice situaţie în care este necesară contactarea Cumpărătorului. O comandă se consideră finalizată și își produce efectele doar după ce Cumpărătorul agrează termenul de execuție al lucrărilor comandate iar fișierele grafice sunt corespunzătoare comenzii dorite. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacţiei, în cazul plăţii online;

 • invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de plăți agreat de AME design, în cazul plăţii online;

 • datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete şi/sau incorecte.

În cazul în care Utilizatorul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract,acesta trebuie să returneze şi eventualele cadouri care au însoţit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:

 • pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

 • pentru Comenzile achitate cu OP/ramburs -> prin virament bancar în contul specificat de Cumpărător;

 • Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Produselor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuşi Produsele (se va lua data cea mai recentă).

În cazul în care un Produs şi/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Cumpărătorul asupra acestui fapt şi va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Produsului şi/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (şapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoştinţă acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul şi-a exprimat în mod expres intenţia de reziliere a Contractului.

VII. DREPTUL DE RETRAGERE

Conform OG nr. 34/2014, consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantul că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendarstice de la primirea produsului.

Dreptul de retragere

Aveţi dreptul de a va retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile. Perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua la care intraţi dumneavoastră sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a produselor. Pentru a vă exercita dreptul de retur trebuie să ne informaţi pe adresa firmei AME design SRL, str. Dezrobirii nr 123, sector 6, București, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. cu privire la decizia dumneavoastră de a va retrage din prezentul contract, utilizând o declaraţie neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poştă, fax sau e-mail.

Consecinţele retragerii

Dacă vă retrageţi, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dumneavoastră, inclusiv costurile livrării, cu excepţia costurilor suplimentare determinate de faptul că aţi ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi, fără întârzieri nejustificate şi, nu mai târziu de 14 zile de la dată la care suntem informaţi cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeaşi modalitate de plata ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care v-aţi exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări. Putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi produsele sau până la momentul la care ne-aţi furnizat dovada că aţi trimis înapoi produsele, fiind valabilă data cea mai apropiată.

Expediaţi produsele sau înmânaţi-le nouă direct, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, în decurs de maximum 14 zile de la data la care ne-aţi comunicat retragerea. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile. Va trebui să suportaţi costul direct al returnării produselor. Sunteţi responsabil doar pentru diminuarea valorii produselor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, calităţilor şi funcţionării produselor.

Conform legii (Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2014, art. 16), sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

a) contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;

b) furnizarea de produse sau servicii ale căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţă financiară pe care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

c) furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;

d) furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expiră rapid;

e) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;

f) furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

g) furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla;

h) contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliu sau pentru a efectua lucrări urgenţe de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afară celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;

i) furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

j) furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;

k) contractele încheiate în cadrul unei licitaţii;

l) prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidenţial, transport de mărfuri, închiriere de maşini, catering sau serviciile privind activităţile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioada de executare specifică;

m) furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

Utilizatorul/Cumpărătorul mai poate solicita returnarea produselor în următoarele situaţii:

 • Produsul nu este conform cu specificaţiile de pe site. Cumpărătorul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii.

 • S-a livrat alt produs decât cel solicitat. Livrarea altor produse decât cele solicitate trebuie semnalată imediat, iar Cumpărătorul va refuza recepţia şi poate solicită returnarea acestuia pentru înlocuire, iar dacă produsul nu mai este pe stoc, poate opta pentru înlocuire cu un produs similar sau pentru rambursarea integrală a contravalorii.

Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, va plăti diferenţa, respectiv dacă valoarea este mai mică, va primi o rambursare parţială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur şi de transport pentru produsul înlocuitor vor fi suportate de AME design.

VIII. RECLAMAŢII ŞI SESIZĂRI

În cazul în care aveţi vreo nemulţumire sau întrebare legată de produsele şi serviciile noastre, echipa AME design vă stă la dispoziţie. Reclamaţiile şi sesizările le puteţi trimite on-line pe e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau prin formularul de pe site.

IX. CONFIDENŢIALITATE

Informaţiile de orice natură furnizate de către Vânzător Utilizatorului/Cumpărătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Nicio declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de Utilizator/Cumpărător cu privire la Comandă/Contract fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.

X. PUBLICITATE

Newsletterele AME design sunt transmise prin intermediul partenerilor specializaţi şi agreaţi de AME design. Astfel, sunt asigurate confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor. În momentul în care, Utilizatorul îşi crează un Cont pe Site, are posibilitatea să îşi exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Opţiunea cu privire la acordul emis de către Client, poate fi modificată în orice moment, prin contactarea AME design în acest sens.  Renunţarea la primirea Newslettere-lor de către Utilizator sau Cumpărător se poate face în orice moment folosind legătură special destinată din cadrul oricăror Newslettere sau apelând numărul de telefon 0214340980.  Renunţarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunţarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

XI. FACTURARE – PLATA

Preţurile Produselor şi/sau Serviciilor afişate în cadrul site-ului vreauprinturi.ro sunt exprimate în lei sau euro şi includ T.V.A., conform legislaţiei în vigoare. Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă.

Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Produsele şi/sau Serviciile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factură aferentă Comenzii ce conţine Produse şi/sau Servicii vândute de AME design, în format fizic sau în format electronic, prin poştă electronică, la adresa de e-mail menţionată de Cumpărător în Contul său.

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligaţiile de a-şi actualiza ori de câte ori este cazul, datele din Contul său şi de a accesa informaţiile şi documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul îşi exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin transmiterea acestora de către prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată în Contul său.

XII. LIVRAREA BUNURILOR

Vânzătorul se obligă să livreze Produsele în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător dacă acest sistem de livrare a fost ales de către Cumpărător la acceptarea Comenzii. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare. Vânzătorul va efectua livrarea Produselor şi Serviciilor în termenul convenit împreună la acceptarea Comenzii, în funcție de complexitatea lucrării și a serviciilor implicate pentru finalizarea Comenzii.

XIII. GARANŢII

Toate produsele comercializate de către AME design, beneficiază de condiţii de garanţie conform legislaţiei în vigoare şi politicilor comerciale ale producătorilor.

XIV. RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Produselor şi/sau Serviciilor după livrare şi în special pentru pierderea acestora. Prin crearea şi utilizarea Contului, Utilizatorul/Cumpărătorul îşi asumă răspunderea pentru menţinerea confidenţialităţii datelor de Cont (utilizator/adresă de email şi parolă) şi pentru gestionarea accesării Contului, şi, în măsură permisă de legislaţia în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său. Prin crearea Contului şi/sau utilizarea Conţinutului şi/sau plasarea Comenzilor, Utilizatorul/Cumpărătorul acceptă în mod expres şi fără echivoc Termenii şi condiţiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existenţa la data creării Contului şi/sau utilizării conţinutului şi/sau la dată plasării Comenzii.

Ulterior creării Contului utilizarea Conţinutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor şi condiţiilor Site-ului şi/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor şi condiţiilor Site-ului. Termenii şi condiţiile Site-ului pot fi modificaţi oricând de către AME design, aceştia fiind opozabili Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la dată afişării în Site. Acceptarea Termenilor şi condiţiilor Site-ului se confirmă prin bifarea căsuței de validare corespunzător din Site şi/sau prin trimiterea Comenzii şi/sau prin efectuarea unei plăti online.

XV. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politicile noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, cunoscut sub numele de GDPR. Conform acestuia, AME design are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați. Scopul colectării datelor este: informarea Utilizatorilor/Cumpărătorilor privind situaţia Contului lor, informarea Cumpărătorilor privind evoluţia şi starea Comenzilor, evaluarea Produselor şi Serviciilor oferite, activităţii comerciale, de promovare a Produselor şi/sau a Serviciilor, de marketing, de informare cu articolele tehnice apărute pe site, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul Utilizatorului/Cumpărătorului. Nu prelucrăm în mod conștient datele unei persoane vizate sub 16 ani. Sub nicio formă datele cu caracter personal nu sunt vândute cuiva. Nici nu cedăm datele cu caracter personal altor entități, decât dacă aceștia sunt Împuterniciți de către noi.

Prelucrăm datele cu caracter personal ale persoanelor vizate pe următoarele temeiuri:

Consimțământul. Pe baza consimțământului explicit furnizat de către Dvs, vă putem trimite noutăți din rubrica ”Vreau să știu!” a magazinului nostru online sau noutăți despre produsele și serviciile noastre, în baza altui consimțământ explicit, pentru această prelucrare specifică. Modalitatea de trimitere a acestor două categorii de informații se face apelând la serviciile unui terț, cu ajutorul cărui serviciu se poate utiliza și opțiunea de dezabonare sau de actualizare a datelor personale pe care ni le-ați furnizat prima dată.

Datele cu caracter personal ale persoanei vizate sunt:

 • adresa de e-mail (obligatoriu)
 • numele și prenumele (opțional)

Încheierea sau executarea unui contract. În această situație nu este nevoie de un consimțământ explicit pentru că prelucrarea acestor date este necesară pentru executarea unui contract în care este implicată persoana vizată. Prelucrarea poate fi făcută chiar în perioada premergătoare încheierii contractului, dacă persoana vizată a inițiat o solicitare în acest sens.

Datele cu caracter personal ale persoanei vizate sunt:

 • adresa de e-mail (obligatoriu)
 • numele și prenumele (obligatoriu)
 • adresa în format simplu (oraș, stradă + număr) (obligatoriu dacă persoana vizată este parte a contractului și nu o persoană de contact a unei persoane juridice. În acest ultim caz, adresa persoanei vizate nu este colectată).
 • telefon (obligatoriu)

Îndeplinirea unei obligații legale. Prelucrarea acestor date se face chiar fără acordul explicit al persoanelor vizate, pentru a îndeplini o obligație legală a noastră. Un exemplu simplu pentru acest tip de prelucrare este emiterea unei facturi.

Datele cu caracter personal ale persoanei vizate sunt:

 • adresa de e-mail (obligatoriu)
 • numele și prenumele (obligatoriu)
 • adresa în format simplu (oraș, stradă + număr) (obligatoriu)
 • telefon (obligatoriu)
Interesul legitim. Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către AME design, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal. Un exemplu ar fi pentru situația în care la un moment dat pot fi disponibile soluții noi de rezolvare ale unor probleme cerute de clienți în trecut și care ar putea fi utile acestora. Un alt exemplu ar fi protecția împotriva unor fraude sau atacuri asupra site-urilor noastre, fapt pentru care este înregistrat și IP-ul celor care vizitează site-ul sau ne trimit formulare sau comentarii pe site.
Pentru absolut toate fișierele pe care utilizatorii ni le furnizează prin intermediul site-ului sau prin orice alte mijloace (site-uri de transfer, suporturi media CD/DVD/stick-uri/hdd-uri, etc) aceștia, utilizatorii, trebuie să aibă temeiul legal pentru utilizarea informațiilor cu caracter personal din fișierele de printat. Fișierele vor fi păstrate pentru un o perioadă de trei luni după care se vor șterge automat, dacă nu există o solicitare expresă și explicită din partea celui care ni le-a furnizat, pentru ca această perioadă să se prelungească. Temeiul legal folosit de noi pentru această păstrare este cel de interes legitim, având experiența necesității păstrării lor pentru situații în care este nevoie de reprintarea lor din diverse motive (distrugere la transport, la manipularea din partea utilizatorilor finali, etc). De asemenea, la solicitarea expresă și explicită a cumpărătorului, fișierele primite pot fi șterse imediat după printarea lor. Pentru această situație este nevoie de trimiterea unei solicitări prin e-mail, prin formularul de contact de pe site.
 

Datele cu caracter personal ale persoanei vizate și pe care noi le prelucrăm ca operator de date sunt:

 • adresa de e-mail (obligatoriu)
 • numele și prenumele (obligatoriu)
 • telefon (obligatoriu)
 • IP-ul furnizat de server (obligatoriu)
Datele cu caracter personal colectate în baza consimțământului sau a contractelor se stochează în baza noastră de date pentru o perioadă de maxim 10 ani, prelungirea stocării pentru o perioadă limitată de timp și definită putându-se face doar cu acordul persoanei în cauză. Durata de stocare a acestor date poate fi mai mare doar dacă legile în vigoare ne impun acest lucru.

Prin citirea Documentului aţi luat cunoştinţă de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, referitoare la datele Dvs cu caracter personal, respectiv dreptul la:

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor;
 • de acces la date;
 • de rectificare a datelor;
 • de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor;
 • de a obține restricționarea prelucrării datelor;
 • la portabilitatea datelor;
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile  legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri;
 • de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa societăţii, în atenţia S.C. AME design 2000 S.R.L. sau prin formularul de contact de pe site, vă puteţi exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa societăţii, în atenţia S.C. AME design 2000 S.R.L., vă puteţi exercită dreptul de intervenţie asupra datelor, după caz:

 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Regulamentului (UE) 2016/679, în special a datelor incomplete sau inexacte;

 • transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Regulamentul (UE) 2016/679;

 • notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

De asemenea, AME design poate furniza datele Cumpărătorului cu caracter personal altor companii cu care se află în relaţii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a Produselor şi/sau a Serviciilor noastre. Aceste entități vor fi trecute în lista Împuterniciților firmei noastre și actualizate în acest document. Informaţiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchetul General, Poliţie, instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi că urmare a unor cereri expres formulate.Lista entităților împuternicite de AME design să prelucreze datele cu caracter personal ale persoanelor vizate:

 

 

XVI. FORŢA MAJORĂ

Nici una dintre părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de cincisprezece zile de la dată producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a Contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

XVII. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICŢIA

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între AME design şi Utilizatori/ Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Municipiul Bucureşti.